Όροι χρήσης & προυποθέσεις πωλήσεων


 
Το << www.epiplopolis.gr >>  είναι ενα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προιόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία <<ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. >> με διακριτικό τίτλο << Epiplopolis >>  που εδρεύει στη διεύθυνση Εγνατίας 25Α στα Γιαννιτσά του Νομού Πέλλας και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ: 049860883 και ΔΟΥ: Γιαννιτσών , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας : info@epiplopolis.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης : 2382 503150 , κ: 6983 414425 , κ: 6981 880871.

Οι κάτωθι Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Epiplopolis το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epiplopolis.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα κατωτέρω όπως διατυπώνονται στο "Όροι Χρήσης", χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1. Οροι χρήσης.
Η εταιρία epiplopolis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης και προυποθέσεις πωλήσεων οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο σύμφωνα με τις ανάγκες της. Η εταιρία δεν λαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες του ιστιότοπου  για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στις οποίες μπορεί να προβεί , συνεπώς οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα  τους εν λόγω όρους φροντίζοντας έτσι ότι είναι σύμφωνοι κάθε φορά με τις πολιτικές της εταιρίας. 

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & προιόντα.
Η εταιρία Παντελής Στυλιανός δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών στην ιστιοσελίδα της www.epiplopolis.gr. 
Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3. Περιορισμός ευθύνης.
Η εταιρία Epiplopolis στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 
4. Πνευματική ιδιοκτησία.
Η ιστοσελίδα www.epiplopolist.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της εταιρίας Παντελής Στυλιανός. Όλο το περιεχόμενο των αναρτημένων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας Παντελής Στυλιανός ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Τιμολογιακή πολιτική.
Οι τιμές στον ιστότοπο www.epiplopolis.gr διαφέρουν απο τις τιμές του φυσικού καταστήματός μας. Οι τιμές στον ιστότοπο είναι απαλαγμένες απο όλα τα έξοδα μεταφοράς , μονταρίσματος ή οποιοδήποτε άλλο κόστος και για το λόγο αυτό είναι χαμηλότερες του φυσικού μας καταστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τα προιόντα που υπάγονται σε έκπτωση ή σε προσφορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα καθώς επίσης και για τα stock εμπορέυματα. Σε περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε κάποιο προιόν απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα άλλα να το παραλάβετε απο το φυσικό μας κατάστημα ,ενδέχεται να προκύψουν έξοδα για τα οποία όμως θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά.
Ολες οι αγορές απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προυποθέτουν προεξόφληση με βάση τους διαθεσιμούς τρόπους πληρωμής.
Αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχείων των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά των προιόντων.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλάγης των τιμών στον ιστότοπό της χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση προς τους χρήστες της.

6. Συνδεσμοι σε αυτόν τον διακτυακό τόπο.
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

7. Ευθύνη χρήστη.
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Epiplopolis για:
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
  • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Newsletter
               
ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΟΥ
© 2012 - 2017 epiplopolis.gr -- Κατασκευη eshop by infocus
© 2012 - 2017 epiplopolis.gr-- Κατασκευη eshop by infocus
Back to top